Ks. prał. Jan Strzyż - proboszcz parafii
Ks. dr Dariusz Szczepaniuk
Ks. Jarosław Gawroński - wikariusz
Ks. Marcin Malmon - rezydent
Ks. Cezary Szałkowski - rezydent